top of page
Nog in aanbouw!
Gedrags code:
GENOEMDE GEDRAGSREGELS SCHETSEN EEN KADER WAARBIJ DE ONDERSTAANDE PRINCIPES ALS BASIS GELDEN
• we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
• we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
• we praten mét elkaar en niet óver elkaar
• we staan open voor kritiek
• we houden rekening met elkaar
• we gaan vertrouwelijk met alle informatie dat we met elkaar delen en niets wordt zonder toestemming publiek     
   gemaakt of buiten deze groep met andere personen gedeeld  
• we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)
• we werk mee aan een inspirerend klimaat, gekenmerkt door betrokkenheid, humor en plezier
bottom of page